İş Akışları

RD-ÖGR-SR-001-Çift Anadal ve Yandal İşlemleri
RD-ÖGR-SR-002-Doğrudan Temin Satın Alma İşlemleri
RD-ÖGR-SR-003-Eğitim Komisyonu İşlemleri
RD-ÖGR-SR-004-İhtiyaç Duyulan Öğrenci Listelerinin Hazırlanması Ve SMS Gönderimi
RD-ÖGR-SR-005-İkinci Öğretimde %10 Giren Öğrencilerin Belirlenmesi İşlemleri
RD-ÖGR-SR-006-Katkı Payı Öğrenim Ücretlerinin Tahsilatı
RD-ÖGR-SR-007-Kayıt Dondurma İşlemleri
RD-ÖGR-SR-008-Kayıt Sildirme İşlemleri
RD-ÖGR-SR-009-Kayıt Yenileme Süreci Akış Şeması
RD-ÖGR-SR-010-Kurumlar Arası Yazışmalar
RD-ÖGR-SR-011-Mazeret Sınavı İşlemleri
RD-ÖGR-SR-012  Diploma Basılması İşlemleri
RD-ÖGR-SR-013-Not Bildirim ve Not Düzeltme
RD-ÖGR-SR-014-Not Giriş İşlemleri
RD-ÖGR-SR-015-Öğrenci Askerlik İşlemleri  EK-C2 Belgesi
RD-ÖGR-SR-016-Öğrenci Belgesi Verme İşlemleri
RD-ÖGR-SR-017-Öğrenci Bilgi Sistemi Üzerinde İhtiyaç Duyulan Ekranların Ekleme, Çıkarma ve Güncellenmesi
RD-ÖGR-SR-018-Öğrenci Kimlik Kartı Basımı Ve Yenileme Süreci
RD-ÖGR-SR-019-Öğrenci Otomasyon Yazılım
RD-ÖGR-SR-020 Öğrencilerin verilerinin HUBİS’e aktarılması, kesin kayıt edilmesi, öğrenci dosya etiketlerinin basılması
RD-ÖGR-SR-021-Öğrenci Yeni Kayıt İşlemi İş Akış Şeması
RD-ÖGR-SR-022-Sağlık Raporlarının Hastalık İzin Onayına Dönüştürülmesi
RD-ÖGR-SR-023-Sınav Programı İşlemleri
RD-ÖGR-SR-024-Sınavlara İtiraz İşlemleri
RD-ÖGR-SR-025-Transkript Verme İşlemleri
RD-ÖGR-SR-026-Yabancı Uyruklu Öğrenciler ve Erasmus Mevlana Farabi Kayıtları
RD-ÖGR-SR-027-Yatay Geçiş İşlemleri

İş Akışı - Mevzuat ve öğrenci Kabul Şube Müdürlüğü
Akademik  Takvimin Hazırlanması işlemi
Dersin İlk Defa Açılması İşlemi
Enstitülerde Anket Çalışma İzni Alınması İşlemi
Müfredat Ders Değişikliği İşlemleri
ÖSYS Kontenjanlarının Belirlenmesi İşlenmesi
Özel Öğrenci Olarak Gelme İşlemi
Özel Öğrenci Olarak Gitme İşlemi
Program Açılması İşlemleri
Usul  ve Esasların  Hazırlanması İşlemi
Yatay Geçiy (Merkezi Yerleştirme-Kurum İçi-Kurumlar Arası-Yurt Dışı) Kontenjanlarının belirlenmesi İşlemleri
YÖKSİS İşlemleri
Yönetmelik Hazırlanması İşlemi
HIZLI ERİŞİM