Misyonumuz

Hizmet kalitesi yönünden tüm öğrencilerimize hızlı ve eşit hizmet vermek, eğitim-öğretim faaliyetlerinde mevzuatları (kanun, yönetmelik, yönerge ve uygulama esasları) açısından zamanında takip ederek teknolojik olanakların el verdiği ölçüde güncel gelişmelerle eğitim birimlerimize rehberlik etmek, istatistiki bilgiler hazırlayarak, ilgili mercilere raporlar sunmak, Üniversitemize bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve araştırma uygulama merkezlerimizde eğitim-öğretim anlamında her türlü koordinasyon ve güvenilir ortamda görevini yürütmektir.

Ayrıca diğer kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerdeki paydaş birimlerle, bilgi ve belge aktarımlarını sağlayarak iletişimleri güçlendirmek ve korumak.

HIZLI ERİŞİM