Uluslararası Öğrencilerimiz İçin Potansiyel Vergi Kimlik Numarası Başvurusu

Uluslararası  Değişim  Programı  ERASMUS  kapsamında Ülkemize  gelen  ve  ikamet  izni  almak  isteyen  yabancı  uyruklu  öğrenciler,  başvuru  sırasında  istenen belgeleri temin etmeleri  sırasında ihtiyaç  duydukları  potansiyel  vergi  kimlik  numarası alma  ve  İkamet Tezkeresi  Harcı  ödeme  işlemlerini vergi dairesine gitmeden Gelir  İdaresi  Başkanlığı  Dijital  Vergi  Dairesinde (dijital.gib.gov.tr)  yer alan;

-"Yabancılar İçin Potansiyel Vergi Kimlik Numarası Başvurusu (Potential Tax Number Application for Foreigners)" için

https://dijital.gib.gov.tr/foreigners/kimlikNoBasvuru,

-"Göç  İdaresi  İkamet  Tezkeresi  Harcı  Ödeme"  için   

https://dijital.gib.gov.tr/hizliOdemeler/gocIdaresiIkametTezkeresiHarciOdeme

bağlantılarını kullanarak elektronik ortamda hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirler.


İlgililere duyurulur.
HIZLI ERİŞİM