İş Akışları

RC-ÖGR-SR-001-Çift Anadal ve Yandal İşlemleri
RC-ÖGR-SR-002-Doğrudan Temin Satın Alma İşlemleri
RC-ÖGR-SR-003-Eğitim Komisyonu İşlemleri
RC-ÖGR-SR-004-İhtiyaç Duyulan Öğrenci Listelerinin Hazırlanması Ve SMS Gönderimi
RC-ÖGR-SR-005-İkinci Öğretimde %10'a Giren Öğrencilerin Belirlenmesi İşlemleri
RC-ÖGR-SR-006-Katkı Payı Öğrenim Ücretlerinin Tahsilatı
RC-ÖGR-SR-007-Kayıt Dondurma İşlemleri
RC-ÖGR-SR-008-Kayıt Sildirme İşlemleri
RC-ÖGR-SR-009-Kayıt Yenileme Süreci Akış Şeması
RC-ÖGR-SR-010-Kurumlar Arası Yazışmalar
RC-ÖGR-SR-011-Mazeret Sınavı İşlemleri
RC-ÖGR-SR-012  Diploma Basılması İşlemleri
RC-ÖGR-SR-013-Not Bildirim ve Not Düzeltme
RC-ÖGR-SR-014-Not Giriş İşlemleri
RC-ÖGR-SR-015-Öğrenci Askerlik İşlemleri  EK-C2 Belgesi
RC-ÖGR-SR-016-Öğrenci Belgesi Verme İşlemleri
RC-ÖGR-SR-017-Öğrenci Bilgi Sistemi Üzerinde İhtiyaç Duyulan Ekranların Ekleme, Çıkarma ve Güncellenmesi
RC-ÖGR-SR-018-Öğrenci Kimlik Kartı Basımı Ve Yenileme Süreci
RC-ÖGR-SR-019-Öğrenci Otomasyon Yazılım
RC-ÖGR-SR-020 ÖSYM Öğrenci Kayıt
RC-ÖGR-SR-021-Öğrenci Yeni Kayıt İşlemi İş Akış Şeması
RC-ÖGR-SR-022-Sağlık Raporlarının Hastalık İzin Onayına Dönüştürülmesi
RC-ÖGR-SR-023-Sınav Programı İşlemleri
RC-ÖGR-SR-024-Sınavlara İtiraz İşlemleri
RC-ÖGR-SR-025-Transkript Verme İşlemleri
RC-ÖGR-SR-026-Yabancı Uyruklu Öğrenciler ve Erasmus Mevlana Farabi Kayıtları
RC-ÖGR-SR-027-Yatay Geçiş İşlemleri

İş Akışı - Mevzuat ve öğrenci Kabul Şube Müdürlüğü
Akademik  Takvimin Hazırlanması işlemi
Dersin İlk Defa açılması İşlemi
Enstitülerde Anket Çalışma İzni Alınması İşlemi
Müfredat Ders Değişikliği İşlemleri
ÖSYS Kontenjanlarının Belirlenmesi İşlenmesi
Özel Öğrenci Olarak Gelme İşlemi
Özel Öğrenci Olarak Gitme İşlemi
Program Açılması İşlemleri
Usul  ve Esasların  Hazırlanması İşlemi
Yatay Geçiş (Merkezi Yerleştirme-Kurum İçi-Kurumlar Arası-Yurt Dışı) Kontenjanlarının belirlenmesi İşlemleri
YÖKSİS İşlemleri
Yönetmelik Hazırlanması İşlemi