Mevzuat Arşivi

Kanunlar
Yükseköğretim Kanunu (2547)
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (2809)
Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddeler

Yönetmelikler
Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Hitit Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Hitit Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği
YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (20 Nisan 2016-29690)
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetme
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Yönergeler
Hitit Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus Programı Hareketlilik Yönergesi
Hitit Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yönergesi
Hitit Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi
Hitit Üniversitesi Ders Eşdeğerlilik, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
Hitit Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi
Hitit Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
Hitit Üniversitesi Engelli Öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi
Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Yönergesi
Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Yönergesi
Hitit Üniversitesi Makine Mühendisliği Staj Yönergesi
Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Yönergesi
Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Danışmanlık Esasları
Hitit Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
Hitit Üniversitesi Önlisans / Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları için Yurtdışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi
Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Yönergesi
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Yönergesi
Hitit Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi
Hitit Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi