Duyurular

25.08.2015 Tarih ve 29456 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı katkı payı/öğrenim ücretleri belirlenmiştir. Öğrencilerimiz katkı payı veya öğrenim ücretlerini 28 Ağustos 2015 tarihinden itibaren Halk Bankası şubelerinden ya da  www.halkbank.com.tr internet şubesinden (Diğer ödemeler-Eğitim Ödemeleri seçeneğinden) ödeyebilirler. (öğrencilerin katkı payını ya da öğrenim ücretini ödemesi sırasında Okul Numaralarının başına '0' (sıfır) eklemeleri gerekmektedir).

2015-2016 Eğitim-ÖğretimYılında öğrenimine devam eden birinci öğretim öğrencilerinden (süresinde mezunolamayan, vakıf üniversitelerinden yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerhariç) öğrenci katkı payı alınmayacaktır. Yine, 3713 sayılı Terörle MücadeleKanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin çocuklarıile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malullerin çocuklarından,İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlardan şeref aylığı alanların çocuklarındanöğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmayacaktır. Öğrencilerin ödeyeceklerikatkı payı/öğrenim ücretleri şu şekildedir:

 

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

EĞİTİM BİRİMİNİN ADI

NORMAL ÖĞRETİM

İKİNCİ ÖĞRETİM

1.TAKSİT

2.TAKSİT

1.TAKSİT

2.TAKSİT

Mühendislik Fakültesi

193,50

193,50

764,50

764,50

Fen Edebiyat Fakültesi   (Fen Programları)

142,00

142,00

640,50

640,50

Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal Programları)

142,00

142,00

481,00

481,00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

156,50

156,50

577,50

577,50

İlahiyat Fakültesi

142,00

142,00

513,50

513,50

Sağlık Yüksekokulu

95,00

95,00

577,50

577,50

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

95,00

95,00

577,50

577,50

Meslek Yüksekokulları

95,00

95,00

385,00

385,00

Uluslararası Öğrenciler (Lisans)

500,00

500,00

800,00

800,00

Uluslararası Öğrenciler (Önlisans)

250,00

250,00

400,00

400,00

Enstitüler

129,00

129,00

Enstitüler (Özel Öğrenci)

258,00

258,00

Uluslararası Öğrenciler (Lisansüstü)

1500,00

1500,00

 

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari HizmetMaliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve ÖğrenimÜcretlerinin Tespitine Dair Karar için tıklayınız.

 

HİTİTÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ