Duyurular

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında 2020 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Giriş Sınavı (2020-Mühendislik Tamamlama) sonucunda Üniversitemize bağlı Mühendislik Fakültesini kazanan öğrencilerimizin kayıtları 19-23 Ekim  2020 tarihleri ve saat 09:00-17:00 arasında Hitit Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.

KAYITLARDA İSTENECEK BELGELER
1. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomasının aslı ya da geçici mezuniyet belgesi
2. ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
3. Transkript aslı (Ağırlıklı ders notlarını gösterir belge)
4. 4 adet fotoğraf (4,5x6 cm. boyutlarında)
5. Ders içerikleri
6. Askerlik Belgesi (Erkek adaylardan terhis veya tecil belgesi)
7. Kimlik fotokopisi

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
1. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
2. Kayıt için istenen belgelerin aslı görülmeden fotokopisi kabul edilmez.
3. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
4. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
5. Üniversitemiz gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Kayıt Yeri: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü - Çorum
Telefon: 0364 219 20 60 – 0364 219 20 66