Duyurular

Üniversitemiz otomasyon sistemi üzerinde yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi eğitim birimlerimizin ders kaydı ve kayıt yenileme işlemlerinin başlangıcı farklı günlere dağıtılmış ve takvim aşağıda belirtilmiştir. Belirlenen süre içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o dönem için hiç bir şekilde ders alamayacakları gibi, sınavlara giremeyecekler ve öğrencilik haklarından da yararlanamayacaklardır. Üniversitemizin tüm birimlerinde ders kayıtları 04 Ekim 2020 Pazar günü saat 23:59’a kadar devam edecek olup, bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

Öğrencilerimizin sisteminde yayınlanmış olan güz dönemi derslerini kontrol etmeleri ve tespit edilen konuları yine sistem üzerinden mesaj olarak bildirmeleri kayıtlanma işleminin doğru ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi

Eğitim Birimlerinin Ders Kayıtlanma Başlangıç ve Bitiş Tarihleri


Bitiş Tarihi ve Saati: 04 Ekim 2020 Pazar Saat: 23:59
Ders Kayıt İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar
1.Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrencinin bizzat kendisi sorumludur.
2.Öğrenci, akademik takvimde belirlenen süre içinde derslere kayıt yaptırmak zorundadır.
3.Kaydını yenilemeyen öğrenci ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. 4.Katkı payı/öğrenim ücreti ödeme yükümlülüğü olan öğrenciler, ödeme yaptıktan sonra ders seçimi yapabilirler.
5.Öğrenci, normal olarak alması gereken yarıyılda almadığı veya alıp da başarılı olamadığı derslere, o derslerin verildiği ilk yarıyılda, en alt yarıyıldan itibaren alamadığı ya da başarısız olduğu derslerden başlayarak öncelikle kaydolmak zorundadır.
6.Üçüncü yarıyıldan itibaren GANO'ya bakılmaksızın öğrencinin bir yarıyılda kaydolabileceği derslerin azami kredi miktarı, o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/3'ten fazlasını geçemez.

Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri için tıklayınız.
Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği için tıklayınız.