Duyurular

2020-2021 International Students Applications for Associate and Bachelor Programs Are Open Now.

Dear Prospective Students,

Our university has already initiated  the acceptance process of international students for the 2020-2021 Academic Year

Please click for online application.

Değerli Aday Öğrenciler,

Üniversitemiz, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle uluslararası öğrenci kabulüne başlamıştır. 

Online başvuru için tıklayınız.

Başvuru Zaman Çizelgesi

Applications Timetable

 

İlk Başvurular

First Applications

Başvuru Tarihleri

Applications Dates

22 Haziran 2020/20 Temmuz 2020

June 22, 2020-July 20, 2020

Seçilen Adayların İlanı

Announcement of Selected Applicants

30 Temmuz 2020

30 July 2020

Kayıt Tarihleri

Registration Dates

 4 Ağustos 2020-21 Ağustos 2020

August 4, 2020-21 August, 2020

 

İkinci Başvurular

Second Applications

Başvuru Tarihleri

Applications Dates

24 Ağustos 2020- 11 Eylül 2020

August 24, 2020-September 11, 2020

Seçilen Adayların İlanı

Announcement of Selected Applicants

18 Eylül 2020

September 18, 2020

Kayıt Tarihleri

Registration Dates

21 Eylül 2020-9 Ekim 2020

September 21, 2020-October 9, 2020