Duyurular

Sevgili Öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu tarafından, YÖK Dersleri Platformu ve Üniversitemizin Uzaktan Eğitim sisteminden yararlanan öğrencilerimize “6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası” adı altında ücretsiz İnternet kullanım hakkı verilmesi kararlaştırılmıştır.

YÖK Dersleri Platformu (https://yokdersleri.yok.gov.tr) ve Üniversitemiz HUBİS otomasyon sisteminde yer alan UzaktanEğitim modüllerine, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsizolarak tanımlanacak olan 6 GB’lık “Uzaktan Eğitime Destek” kotası kapsamındaerişebileceksiniz.


Bütün operatörler için geçerli olan ve aynı zamanda uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB’lık ücretsiz internet kullanımı, Üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler için de dahil olacaktır.


Not: YÖK’ün açıklamasına göre; Üniversitelerimizin Zoom, Teams, Youtube vb. araçlarla sağlandığı içerik, link ve yönlendirmeler “6 GB Uzaktan Eğitime Destek” kotasının dışında kalacaktır. Dolayısıyla bu kullanımların, operatörlerinize ait internet paketlerinizin kotasından düşülerek ücretlendirilmesi söz konusu olacaktır.


Öğrencilerimize saygıyla duyurulur.