Duyurular

Üniversitemizde kayıtlı olan lisansüstü öğrencilerin TİK, Yeterlilik ve Tez Savunması gibi değerlendirme uygulamaları, “hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir” şekilde dijital ortamda eş zamanlı (senkron-canlı) ve görüntülü olarak kayıt altına alınmak şartıyla yapılabilecektir. Bu uygulama 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Bahar Dönemiyle sınırlı olacaktır.

Bu uygulamadan yararlanmamakla birlikte azami süreleri 29.05.2020 tarihinde sona erecek olan tez dönemindeki lisansüstü öğrencilerimiz için söz konusu süre 28.08.2020’ye kadar uzatılmıştır.

Kayıt dondurma başvuru başlangıcı: 04.04. 2020, saat: 10.00
Kayıt dondurma başvuru bitişi: 17.04.2020, saat: 23.59
Başvuru için
HUBİS
Konuyla ilgili YÖK Yürütme Kurulu Kararı metni için
tıklayınız.