Duyurular

2019-2020 Güz dönemi Mazeretli kayıt yenileme, ders ekle-bırak işlemleri 17 Eylül 2019 saat: 11:00’da başlayacaktır.
Mazeretli kayıt yenileme ile ekle bırak süresinde yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.
Süresinde Ders Kayıt Yenileme İşlemini Yapmayan Öğrenciler;
02-08 Eylül 2019 tarihleri arasında ders kayıt işlemini yapmayan öğrencilerin birimlerine mazeretini belirten dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Mazeret dilekçesi vermeyen veya mazereti Birim Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen öğrencilerin ders kayıt ve yenileme işlemleri yapılmayacaktır.
Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesinde belirtilen kayıt yenileme işlemlerine göre;
“(3) Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenileyemeyen öğrenci, mazereti İlgili Birim Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde, akademik takvimde belirlenen süre içinde kaydını yenileyebilir.
(4) Kaydını yenilemeyen öğrenci ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından Yararlanamaz.”
Maddelerine istinaden Kayıt 02-08 Eylül 2019 tarihleri arasında ders kayıt işlemini yapmayan öğrencilerin mazeretini belirten dilekçe ile en geç 19 Eylül 2019 Saat:17:00’e kadar birimlerine başvurmaları gerekmektedir.
Ders kayıt yenileme işlemini tamamlayan ve ders değiştirmek isteyen öğrenciler;
Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 19. Maddesinin (10) bendinde;
“ Öğrenci, almak zorunda olduğu dersler hariç olmak üzere, akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma haftasında danışmanının onayı ile kaydolduğu ders veya derslerden kaydını sildirebilir.”
Şeklinde belirtilmiş olup ders değiştirme, silme veya ekleme işlemleri danışman gözetimi ve onayıyla 17 – 19Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.