Duyurular

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Tıp Fakültemize genel not ortalamasına göre 143, Merkezi yerleştirme puanına göre ise 153 aday olmak üzere toplam 296 öğrenci başvuruda bulunmuştur.

Tıp Fakültesi İntibak komisyonu tarafından genel not ortalamasına göre 2. sınıfa başvuruda bulunan 91 ve 3. sınıfa başvuruda bulunan 52 adayın evrakları incelenerek Hitit Üniversitesi Senatosu tarafından 2019-2020 Eğitim-Öğretim dönemi not ortalamasına göre yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılmak üzere onaylanan aşağıdaki formüle göre başarı puanı belirlenen asıl ve yedek adaylar listede yer almıştır.

Başarı Puanı = ((Adayın ÖSYS Puanı/Fakülte Taban Puanı)*100)*0,7) + (Adayın Genel Not Ortalaması * 0,3)


HİTÜ Tıp Fakültesi Dönem 2 Yatay Geçiş Sonuçları İçin Tıklayınız (Not Ortalamasına Göre)
HİTÜ Tıp Fakültesi Dönem 3 Yatay Geçiş Sonuçları İçin Tıklayınız (Not Ortalamasına Göre)

Tıp Fakültesi İntibak Komisyonu tarafından merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların evrakları incelenerek 1.sınıfa 27 asıl ve 71 yedek, 2.sınıfa 27 asıl ve 2 yedek, 3.sınıfa 22 asıl adayın intibakları yapılmıştır.

Merkezi Yerleştirme ile Dönem 1-2 ve 3'e Başvuranların İntibak Sonuçları İçin Tıklayınız
HİTÜ Tıp Fakültesi Merkezi Yerleştirme Puanı Yatay Geçiş 
Sonuçları İçin Tıklayınız 
(Dönem 1)
HİTÜ Tıp Fakültesi Merkezi Yerleştirme Puanı Yatay Geçiş Sonuçları İçin Tıklayınız (Dönem 2)
HİTÜ Tıp Fakültesi Merkezi Yerleştirme Puanı Yatay Geçiş Sonuçları İçin Tıklayınız (Dönem 3) 

Bu öğrencilerimizi tebrik eder, yedek listede bulunan öğrencilere başarılar dileriz.


Kayıt Tarihleri
Asıl Öğrencilerin Kayıtları:
27-29 Ağustos 2019 Saat:09:00-17:00 Arası
Yedek Öğrencilerin Kayıtları: 03-04 Eylül 2019 Saat:09:00-17:00 Arası

Listelerde ilan edilen asıl öğrencilerin kayıt yaptırmaması halinde, liste sırasına göre boş kontenjan kadar aday kayıt hakkı kazanacaktır.

Kayıt Yeri
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Bürosu Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum / TÜRKİYE

Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1.
Nüfus Cüzdan fotokopisi (Aslı görülmek koşuluyla fotokopisi alınacaktır.)
2. ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi,
3. Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan Öğrenci Belgesi,
4. 4,5 cm x 6 cm ebadında 3 adet fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
5. Onaylı transkript,
6. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge,
7. Geldiği yükseköğretim kurumunda uygulanmakta olan öğretim planının onaylı (ders içeriği) örneği,
8. Not Dönüşüm Tablosu,
9. Askerlik Durum Belgesi (29 yaşını doldurmuş erkek adaylar için),
10. Eski Üniversitesine ait öğrenci kimlik kartı (kayıp olması durumunda yerel bir gazeteye ilan verilmesi ve ilanın fotokopisi)
11. Kayıtlı olduğu üniversiteden yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge.

Kayıtla İlgili Önemli Notlar
1.
Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.
2. Kayıt için istenen belgelerin aslı görülmeden fotokopisi kabul edilmez.
3. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak talep edemezler.

İletişim Bilgileri
Telefon : 0364 219 20 60– 0364 219 20 66
E-Posta : oidb@hitit.edu.tr