Duyurular

Eğitimlerini belirlenen normal sürelerinde tamamlayamayan (uzatan) önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki birinci öğretim öğrencilerinin katkı payı ödemeleri gerekmektedir. Ayrıca Bakanlar Kurulu Kararı’nın 10. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince, bir Yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına  (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendisi tarafından karşılanır.  İkinci bir yükseköğretim programı olarak üniversitemizde kayıtlı olan öğrencilerimizin katkı payı ödemeleri gerekmektedir.


Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içerisinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri kabul edilmeyenler, ilgili dönem için ders kaydı yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencilerimiz katkı payı veya öğrenim ücretlerini 29 Ağustos 2019 tarihinden itibaren,ders kaydı yenileme süresince Halk Bankası şubelerinden ya da  www.halkbank.com.tr internet bankacılığı üzerinden  ödeyebilirler. Öğrencilerimiz ödemelerini  https://harc.hitit.edu.tr/Odeme.aspx adresinden kredi kartı ile de yapabileceklerdir. 

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin çocukları ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malullerin çocuklarından, İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlardan şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından; yaş sınırlaması olmaksızın öğrenim ücreti alınmaz.


5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 30/03/2013 tarihli 28603 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları hakkında Yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair raporu kayıtlı olduğu birime sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından engellilik oranında indirim yapılır.


Kredi Kartı ile Ödeme

 

Öğrencilerimiz, Katkı Payı ve İkinci Öğretim Öğrenim Ücretini Halk Bankası şubelerine gitmeden kredi kartı ile ödeyebileceklerdir. https://harc.hitit.edu.tr/Odeme.aspx adresinden Okul numarası ve TC numarası ile sorgulama yaparak öğrenci adına tahakkuk etmiş olan miktarı, kredi kartı ile ödeme yapabilecekler ve ders kayıt işlemlerine devam edebileceklerdir. 

 

Halk Bank İnternet Şubesi Hesabı olan öğrencilerimiz www.halkbank.com.tr internet şubesindeki diğer ödemeler menüsü altındaki eğitim ödemeleri seçeneğinden de ödeme yapabilirler.2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

EĞİTİM BİRİMİNİN ADI

NORMAL ÖĞRETİM

İKİNCİ ÖĞRETİM

1.TAKSİT

2.TAKSİT

1.TAKSİT

2.TAKSİT

Tıp Fakültesi

295,50

295,50

 

 

Mühendislik Fakültesi

193,50

193,50

764,50

764,50

Fen Edebiyat Fakültesi   (Fen Programları)

142,00

142,00

640,50

640,50

Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal Programları)

142,00

142,00

481,00

481,00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

156,50

156,50

577,50

577,50

İlahiyat Fakültesi

142,00

142,00

513,50

513,50

Sağlık Bilimleri Fakültesi

142,00

142,00

513,50

513,50

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

158,00

158,00

962,00

962,00

Spor Bilimleri Fakültesi

142,00

142,00

513,50

513,50

Sağlık Yüksekokulu

95,00

95,00

577,50

577,50

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

95,00

95,00

577,50

577,50

Meslek Yüksekokulları

95,00

95,00

385,00

385,00

Uluslararası Öğrenciler (Lisans TIP)

900,00

900,00

 

 

Uluslararası Öğrenciler (Lisans)

600,00

600,00

2300,00

2300,00

Uluslararası Öğrenciler (Önlisans)

300,00

300,00

1750,00

1750,00


Öğrencilerimize ve ilgililere önemle duyurulur.

 

 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü