Duyurular

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesine İlahiyat Lisans Tamamlama ile yerleşen ve kayıt hakkı kazanan öğrenci adaylarımızın  elektronik kayıt işlemleri 7-15 Ağustos 2019 (23:59) tarihleri arasında, yüz yüze kayıt işlemleri ise 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır. Bu süreler içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Kayıtlarda İstenen Belgeler
1. Önlisans mezuniyetine ilişkin Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı. (Başarı Belgesi, mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz),
2. İlahiyat Lisans Tamamlama programına yerleştirme sonuç belgesi
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Kimliğinizin yanınızda olması ve kimlik üzerinde T.C. numarası yazılmış olması gerekmektedir),
4. Adayın mezun olduğu üniversiteden almış olduğu mezuniyet transkripti (Not belgesi),
5. Mezun olduğu yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin onaylı ders içerikleri,
6. 4 adet 4x5cm ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır)

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü