Duyurular

Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurumları arasında Yatay Geçiş başvuruları, Genel Not Ortalaması ve Merkezi Yerleştirme Puanına göre olmak üzere 2 şekilde yapılmaktadır.
1)  Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuruları
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında genel not ortalaması esas alınmak suretiyle yapılacak başvurular, 01-15 Ağustos 2019 tarihleri arasında online olarak  www.kayit.hitit.edu.tr adresinden yapılacaktır. Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi’ne başvuru yapacak adayların, Arapça Hazırlık Sınıflı Lisans Programı uygulayan İlahiyat fakültelerinden gelmiş olması ve hazırlık sınıfını başarı ile geçmiş olması gerekir.
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuru Takvimi ve Koşulları için tıklayınız.
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.
2) Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuruları
Merkezi Yerleştirme Puanı esas alınmak suretiyle yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin ÖSYS yerleştirme puanının, geçiş yapmak istediği programın yerleştirildiği yıldaki puan türünden olması ve puanının ilgili programın puanına eşit ya da ondan yüksek olması gerekir. Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler başvurularını, 01-15 Ağustos 2019 tarihleri arasında online olarak www.kayit.hitit.edu.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçişe Esas Alınacak Programların Taban Puanları için tıklayınız. 

Gerekli Belgeler
1)Nüfus Cüzdan fotokopisi,
2)ÖSYS Sonuç Belgesi,
3)Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan Öğrenci Belgesi, 
4)Onaylı transkript, 
5)Disiplin cezası almadığına ilişkin belge,
6)Geldiği yükseköğretim kurumunda uygulanmakta olan öğretim planının onaylı ders içeriği örneği (kesin kayıt esnasında teslim edilecektir), 
7)Not Dönüşüm Tablosu (kesin kayıt esnasında teslim edilecektir),  
8)Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,  Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Ek Madde-1 kapsamında daha önce yatay geçiş yapmadığına ilişkin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınacak belge,
9)Yükseköğretim Kurumundan “Yatay Geçiş Yapmasında Sakınca Yoktur”  yazısı (Kesin kayıt esnasında teslim edilecektir.)  

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş işlemleri devam etmekte olup, adı geçen yönetmeliğin Ek Madde-1'i uyarınca yapılacak yatay geçişlerde uygulanacak esaslara ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar için tıklayınız.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü