Duyurular


Değerli Uluslararası Öğrenci Adaylarımız;

 

Yabancı uyruklu öğrenci olarak eğitim almak üzere üniversitemize başvuruda bulunan adaylarımızın ön değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup, birimlerimize kayıt hakkı kazanan öğrenci adaylarımız belirlenmiştir.

[ Birimlerimize Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenci Listesi ]

 

نتائجمراجعاتالقبولللطلاب الأجانب

 

الطلاب الأجانبالأعزاء:

لقد تمالانتهاءمنالتقييم الأوّلي لمراجعات القبولللطلاب الأجانب الذين تقدّموا للدراسةفيجامعتناوكذلك تم تحديد الطلاب المرشحينالذين تمكنوا من الحصول على حق التسجيلفيوحداتجامعتنا.

(قائمة أسماء الطلابالحاصلين على حق التسجيل فيجامعتنا)

  

APPLICATION RESULTS OF FOREIGN STUDENTS


Dear International Applicants;

Applications of the potential International Students who want to study at our university have been evaluated and the names of the students in preliminary lists were identified.

 

 [Preliminary lists]

 

Öğrencilerimiz,Türkiye'ye girişte ve Üniversiteye kayıtta gerekli olacak olan Öğrenim Vizelerini Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu'ndan almaları gerekmektedir. Vize için gerekli olacak“Kabul Mektubu”, üniversitemiz tarafından öğrencilerimize e-posta yoluyla gönderilecektir.

 

يجبعلىطلابناالأجانب أنيحصلوا على تأشيرة الدراسة من القنصلية/السفارة التركية ليتمكّنوامنالدخول إلىتركيا والتسجيل في جامعتنا. سيتم إرسال "خطابالقبول" إلىطلابناالأجانبعبر البريد الإلكتروني من قِبل جامعتنا للحصول علىالتأشيرة.

 

Students need Student Visa forenteringTurkey and registering university. They should get their Student Visa fromTurkish Embassies / Consulates. The Acceptance Letter which is necessary for the visa will be sent to the students via snail mail.

 

 KESİN KAYIT İŞLEMİ

 

Üniversitemize Kayıtlar 01-19 Ekim 2018 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacak olup kayıtlarda istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

لدينا سجلات الجامعة 01-19 أكتوبر الجامعة لشؤون الطلاببين أكتوبر 2018 وفيما يلي الوثائق سوف يتم في سجلاتوزارة المطلوبة.

 

 

EXACT REGISTRATION

 

Registration will be open at Hitit University Directorate of Student Affairs between 01-19 October 2018 .Please see the required documents for registration below.

 

KAYITLARDA İSTENECEK BELGELER

 

1)  Lise diplomasının aslıile Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. MilliEğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki TC Büyükelçiliği’nden alınabilecek“Denklik Belgesi”,

2)    Not belgesinin aslı ve Türkçe’ye çevrilmiş onaylı örneği,

3)    Sınav sonuç belgesinin aslı (Uluslararası sınavlara giren adaylardan),

4)    Resmi kimlik ya da pasaportun ibrazı,

5)    Eğitim öğretim ücretleri Bakanlar Kurulu tarafından belirlendikten sonra duyurulacaktır.

6)    Türkçe Dil Yeterlik belgesinin (Sınava girmişse) aslı,

7)    2 adet vesikalıkf otoğraf,

8)   Öğrenimlerini sürdürebilmeleri için Yeterli Olacak Maddi Güvence Miktarı olarak en az 2000 $   (İki bin ABD Doları) tutarındaki banka dekontunu veya eşdeğer miktarda resmi bir güvence belgesi

 

الوثائقالمطلوبةللتسجيل:

1-  الصورةالأصليةللشهادةالثانوية و"شهادةالمعادلة"التي تثبت بأنها تعادلشهاداتالثانويات التركية والتييمكن الحصولعليها من وزارة التعليم العالي التركيأو من السفارة التركية في البلدالمعنيّ.

2- كشف الدرجاتالأصليوصورته المصدّقة  والمترجمةإلى اللغة التركية.

3- الصورة الأصليةلوثيقةنتيجة الامتحان (يطلبمنالطلابالذين خضعوا للامتحانات الدولية).

4- البطاقةالشخصيةالرسمية أو  جواز السفر.

5- سيتم الإعلانعن أجورالدراسة بعد تحديدها منقِبلمجلس الوزراء.

6- الصورة الأصليةلشهادةالكفاءة في اللغة التركية(إذاكان الطالب قدخضل لهذا الامتحان).

7- صورتانشمسيتانللطالب.

8- تقديم إيصالبنك أو مايعادله كوثيقة الضمانالرسميةبقيمة $2000  (ألفان- دولارأمريكي)كأدنى حدكمبلغ الضمان الماديّ الكافيلضمان مواصلة الطالبدراسته.

 


REQUIRED DOCUMENTS FOR REGISTRATION

 

1)    Original copy of the High School diploma and diploma equivalency certificate which complies with the diplomas taken from Turkish high schools. Student can get this certificate from Ministry of Education or a Turkish Embassy in foreign countries,

2)    The original copy of the applicant’s transcript which is translated into Turkish and approved by anotary or a Turkish Embassy in foreign countries,

3)    The original copy of the Exam Score Sheet (applicants who take international exams will provide this),

4)    Identity card or passport,

5)    The education fees will be announced after determined by Council of Ministers,

6)    Original copy of the Certificate in Turkish Proficiency (if the student has taken an exam),

7)    2 passport-size photosof the applicant,

8)   The bank account (at least two thousand US Dollars) or an equivalent amount of formal assurance document  as Sufficient Financial Assurance Amount to maintain their education

 

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

 

1)   Kayıt hakkı kazanmış ve kendisine davet mektubu gönderilmiş öğrenci adayı, başvuru döneminde verdiği tüm belgelerin orijinallerini kesin kayıt döneminde vermek zorundadır.

2)    Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

3)    Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

4)    Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak talep edemezler.

 

Kayıt yeri ve işlem süreci ile ilgili bilgilere http://www.oidb.hitit.edu.tr  web adresinden de erişilebilir.

ملاحظاتهامّةحولالتسجيل:

1- علىالطلابالذين حصلواعلى حق التسجيل والذين أُرسِلَإليهم خطاب القبول أو رسالةالدعوة تقديمُأصلالأوراق والوثائق التي قدّموها سابقافي فترة المراجعة.

2- لايمكن التسجيلعبرالبريد الإلكتروني لذلك يجب علىالطالب مراجعة جامعتنا شخصياومعه الأوراقالمطلوبة.

3- لايمكن التسجيلإذاكانت الأوراق ناقصة.

4-الطلاب الذينلميتمكّنوا من التسجيل خلال الفترةالمحددة أو التاريخ المعلَن ليسلهم مطالبةأيّحقّ.

لمزيدمنالمعلومات حولمكان وإجراءات التسجيل زورواموقع: http://www.oidb.hitit.edu.tr

 

IMPORTANT NOTES ON REGISTRATION

 

1.   Students who are in the preliminary list and received acceptance letter must submit the original copies of the documents they submitted during application,

2.   Students must apply in person, registration via snail mail is not accepted,

3.   If any of the required documents are missing, registration will not be made,

4.   Applicants who miss the deadline for registration can not make a claim on late registration.

 

 You may visit http://www.oidb.hitit.edu.tr in order to get further information about the place and process of registration. 

 

 

Kayıt Yeri

Place of Registration  مكان التسجيل

Hitit Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kuzey Kampüsü Çorum/TÜRKİYE

 

Hitit University Directorate of Student Affairs

Northern Campus Çorum/TÜRKİYE

 

İletişim

Contact   للاتصال

0364 219 20 66 (tel)

0364 219 20 89 (fax)

0364 219 20 66 (tel)

0364 219 20 89 (fax)