Duyurular

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi başlangıcında sadece bir dersten başarısız olmaları nedeniyle mezun olamayan ve tek ders sınavına girebilme koşulunu taşıyan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilmesi,Üniversitemiz Senatosu’nun 20.09.2018 tarihli ve 2018/148 nolu kararı ile uygun görülmüştür.

Tek ders sınavına girecek öğrencilerimizin dilekçe(gerektiğinde faks) ile 01-02 Ekim 2018 tarihleri arasında  saat 17:00’a kadar birimlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Tek Ders Sınavı, tüm eğitim birimlerinde 04 Ekim 2018 Perşembe günü yapılacaktır.

Başvuru Tarihi           :01-02 Ekim 2018,  Saat: 17:00’a kadar

Sınav Tarihi                :04 Ekim 2018

Tek Ders Sınavı Başvuru Formu 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü