Duyurular

2018-YKS sonuçları ile Üniversitemizin herhangi bir programına kayıt hakkı kazanan adaylarımızın kayıt işlemlerini elektronik ortamda yapmak isteyen öğrencilerimiz kayıt işlemlerini 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden yapabilirler. Bir gün sonra da öğrenci belgelerini aynı web adresinden alabilirler. Üniversitemizi kazanan yeni öğrenci adaylarımızın elektronik ortamda kaydı tercihleri onlara her şeyden önce zaman ve ekonomik tasarruf sağlayacaktır. Öğrenci adaylarımızın elektronik kayıt için öncelikle e-devlet şifrelerini PTT şubelerinden şahsen almaları gerekmektedir. 

Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlun edenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrencilerimizin kayıt işlemleri 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında (saat 09:00-17:00 arası) Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Bürosu’nda yapılacaktır.Bu durumdaki 1996 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek öğrenci adaylarımızın(Bakaya veya yoklama kaçağı olanlar) Askerlik Şubelerinden alacakları Askerlik Durum Belgesini (bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge) ve Ortaöğretim Mezuniyet Belgesini (Diplomanın veya Çıkış Belgesinin aslı) mutlaka ibraz etmeleri gerekmektedir.

Engelli öğrencilerimizin talep etmeleri halinde gereksinim duyacakları ekipmanlar imkânlar ölçüsünde temin edilecek ve yine talep etmeleri halinde kendilerine özel refakatçiler verilecektir. Bu durumdaki öğrencilerimizin oidb@hitit.edu.tr  e-mail adresinden ekipman/refakatçi taleplerini Üniversitemize iletmeleri yeterli olacaktır. Kayıt süreçleri ile ilgili gerekli tüm detaylı bilgi ve güncel duyurular  http://www.aday.hitit.edu.tr/ adresinden takip edebilir.

Yüz yüze kaydı tercih eden ve üniversitemize kaydını şahsen yapacak olan öğrencilerimizin 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında öğrenci kayıt merkezimize ulaşımlarının sağlanmasına yönelik Çorum şehirlerarası terminal ile saat kulesi civarında bilgilendirme noktaları ve her saat başı ring servisi uygulaması başlatılmıştır. 

Kayıtlarda İstenen Belgeler

Yeni öğrencilerimizin aşağıda ifade edilenb elgeleri 31 Ekim 2018 tarihine kadar yerleştiği eğitim biriminin öğrenci işleri bürosuna eksiksiz teslim etmeleri gerekmektedir.

1.     Ortaöğretim kurumlarından alınan Diploma veya Çıkış Belgesinin aslı. (Başarı Belgesi, mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz),

2.     YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı),

3.     Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Kimliğinizin yanınızda olması ve kimlik üzerinde T.C. numarası yazılmış olması gerekmektedir),

4.     6 adet 4x5cm ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altıay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),

5.     Erkek adaylardan 1996 ve daha önceki yıllarda doğmuş olanların (Bakaya veya yoklama kaçağı olanlar) Askerlik Şubelerinden alacakları Askerlik Durum Belgesi (Fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge),

6.     29 Yaşından büyük adayların askerlik şubelerinden temin edebilecekleri Askerlik Durum Belgesi.

7.     Tıp Fakültesine yerleşen öğrenci adaylarımız için “Tıp Fakültesi Öğrencisi Olabilir” ibaresi içeren Sağlık Kurulu Raporu,

  1. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümüne yerleşen öğrenci adaylarımız için Tam Teşekküllü Hastaneden alacakları Sağlık Raporu ve Adli Sicil Kayıt örneği.

Kayıtla İlgili Önemli Notlar

1.     Elektronik kaydı tercih etmeyen öğrencilerin kayıt işlemleri,  Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kuzey kampüsü Çorum adresinde yapılacak olup; adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.

2.     Posta ile kayıt yapılmaz.

3.     Kayıt için istenen belgelerin aslı görülmeden fotokopisi kabul edilmez.

4.     Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak talep edemezler.

Kayıt İşlemini Tamamlayan Öğrencilerimizin Yapması Gereken Diğer işlemler

1.     Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerimizin http://www.oidb.hitit.edu.tr webadresinden okul numaralarını öğrenmeleri ve Üniversitemiz otomasyon sistemine(HUBİS) giriş yaparak bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir (http://www.hubis.hitit.edu.tr).

2.     İkinci öğretim programlarımıza yerleşen öğrencilerimiz,10 Eylül 2018 tarihinden itibaren okul ve T.C. numaraları ile ücretlerini HalkBankası şubelerine yatırmaları gerekmektedir.

3.     Öğrencilerimizin derslere girebilmeleri için, Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin Kayıt Yenileme (Madde-7) ve Derse Kaydolma Esasları (Madde-19) hükümleri çerçevesinde her dönem başında ders kayıtlanma işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.Kayıt olan öğrencilerimizin, 10-23 Eylül 2018 tarihleri arasında Üniversitemiz otomasyon sistemine (www.hubis.hitit.edu.tr)giriş yaparak ders kayıt işlemlerini mutlaka yapmaları gerekmektedir. Ders kayıtlanma işlemini belirtilen süre içerinde doğru bir şekilde yapmayan öğrencilerimiz, ilgili döneme ait derslere ve sınavlara giremezler.

Anadolu’nun parlayan yıldızı Çorum ilimizde yer alan ve her geçen gün sizlerle daha da büyüyüp gelişen Hitit Üniversitesi’ni seçerek Büyük Hitit Ailesi’ne katılan siz değerli en genç öğrencilerimizi içtenlikle tebrik eder, başarılarınızın devamını dileriz.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü