Duyurular

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında merkezi yerleştirme puanı esas alınmak suretiyle Tıp Fakültemize yatay geçiş için 359 öğrenci başvuruda bulunmuştur.  İntibak Komisyonu tarafından 310 öğrencinin 1. Sınıfa, 49 öğrencinin ise 2. Sınıfa intibakları yapılmış olup aynı yönetmelik gereği her bir sınıf için 24 öğrenci olmak üzere 48 öğrenci asıl listede yer almıştır.

Buöğrencilerimizi tebrik eder, yedek listede bulunan öğrencilere başarılardileriz.

 

1. Sınıfa İntibakı Yapılan Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları için tıklayınız

2. Sınıfa İntibakı Yapılan Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları için tıklayınız

 

KayıtTarihleri:

AsılÖğrencilerin Kayıtları              : 27-28Ağustos 2018 Saat:09:00-17:00 Arası

YedekÖğrencilerin Kayıtları         : 29-31Ağustos 2018 Saat:09:00-17:00 Arası

Dönem 1 ve Dönem 2 listelerinde ilan edilen asıl öğrencilerin kayıt yaptırmaması halinde, liste sırasına göre boş kontenjan kadar aday kayıt hakkı kazanacaktır.

 

KayıtYeri:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Bürosu

Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum / TÜRKİYE

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1.     Nüfus Cüzdan fotokopisi (Aslı görülmek koşuluyla fotokopisi alınacaktır.)

2.     ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi,

3.     Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan Öğrenci Belgesi, 

4.     4,5 cm x 6 cm ebadında 3 adet fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

5.     Onaylı transkript, 

6.     Disiplin cezası almadığına ilişkin belge,

7.     Geldiği yükseköğretim kurumunda uygulanmakta olan öğretim planının onaylı (ders içeriği) örneği,

8.     Not Dönüşüm Tablosu,

9.     Askerlik Durum Belgesi (29 yaşını doldurmuş erkek adaylar için),

10.  Eski Üniversitesine ait öğrenci kimlik kartı (kayıp olması durumunda yerel bir gazeteye ilan verilmesi ve ilanın fotokopisi)

 

Kayıtla İlgili Önemli Notlar:

1.     Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.

2.     Kayıt için istenen belgelerin aslı görülmeden fotokopisi kabul edilmez.

3.     Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak talep edemezler.

 

İletişim Bilgileri:

Telefon:  0364 219 20 60– 0364 219 20 66

E-Posta : oidb@hitit.edu.tr

 

 

Hitit ÜniversitesiRektörlüğü