Duyurular

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi eğitim birimlerimizin ders kaydı(kayıt yenileme) işlemlerinin başlangıcı farklı günlere dağıtılmış olup, Üniversitemizin tüm birimlerinde ders kayıtları 17 Eylül 2017 Pazar günü saat17.00’a kadar devam edecek ve bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirlenen süre içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o dönem için hiç bir şekilde ders alamayacakları gibi, sınavlara giremeyecekler ve öğrencilik haklarından da yararlanamayacaklardır.

Ders Kayıt İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

1-     Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrencinin bizzat kendisi sorumludur.

2-     Öğrenci, akademik takvimde belirlenen süre içinde derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

3-     Kaydını yenilemeyen öğrenci ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

4-     Haftalık ders programında diğer derslerle kısmen de olsa çakışan derslere kayıt yapılamaz. Bu koşul devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için de geçerlidir.

5-     Katkı payı/öğrenim ücreti ödeme yükümlülüğü olan öğrenciler, ödeme yaptıktan sonra ders seçimi yapabilirler.

6-     Öğrenci, normal olarak alması gereken yarıyılda almadığı veya alıp da başarılı olamadığı derslere, o derslerin verildiği ilk yarıyılda, en alt yarıyıldan itibaren alamadığı ya da başarısız olduğu derslerden başlayarak öncelikle kaydolmak zorundadır.

7-     Üçüncü yarıyıldan itibaren GANO'ya bakılmaksızın öğrencinin bir yarıyılda kaydolabileceği derslerin azami kredi miktarı, o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/3'ten fazlasını geçemez.

8-     Türk Dili-I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I dersleri örgün ve uzaktan eğitim (HUZEM)  olmak üzere iki türde açılmıştır. Belirtilen dersleri uzaktan eğitim ile almak isteyen öğrencilerimiz her bir ders için 25,00 TL ücret ödemeleri gerekmektedir. Örgün eğitimi seçen öğrencilerimiz bu dersler için herhangi bir ücret ödemeyecektir.

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
EĞİTİM BİRİMLERİNİN DERS KAYITLANMA BAŞLANGIÇ ve BİTİŞ TARİHLERİ
Bitiş Tarihi ve Saati: 17 Eylül 2017 -  Saat: 17:00

Birim Adı

Başlangıç Tarihi-Saati

Sağlık Yüksekokulu

05 Eylül 2017-Salı – Saat: 14:00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

06 Eylül 2017-Çarşamba – Saat: 10:00

Alaca Avni Çelik MYO

07 Eylül 2017-Perşembe – Saat: 10:00

Sungurlu MYO

07 Eylül 2017- Perşembe – Saat: 10:00

Fen Edebiyat Fakültesi

07 Eylül 2017- Perşembe – Saat: 14:00

Osmancık Ömer Derindere MYO

07 Eylül 2017- Perşembe – Saat: 14:00

İlahiyat Fakültesi

08 Eylül 2017- Cuma – Saat: 10:00

Sosyal Bilimler MYO

11 Eylül 2017- Pazartesi – Saat: 10:00

Teknik Bilimler MYO

11 Eylül 2017- Pazartesi – Saat: 10:00

Tıp Fakültesi

11 Eylül 2017- Pazartesi – Saat: 14:00

İskilip MYO

11 Eylül 2017- Pazartesi – Saat: 14:00

Mühendislik Fakültesi

12 Eylül 2017- Salı – Saat: 10:00

Spor Bilimleri Fakültesi - BESYO

12 Eylül 2017- Salı – Saat: 14:00

Sosyal Bilimler Enstitüsü

05 Eylül 2017-Salı – Saat: 15:00

Fen Bilimleri Enstitüsü

05 Eylül 2017-Salı – Saat: 15:00

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

05 Eylül 2017-Salı – Saat: 15:00

 

Birinci Öğretim programlarımıza kayıtlı öğrencilerimizin Katkı Payı

Eğitimlerini belirlenen normal sürelerinde tamamlayamayan (uzatan) önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki birinci öğretim öğrencilerinin katkı payı ödemeleri gerekmektedir. Ayrıca Bakanlar Kurulu Kararı’nın 11. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince, bir Yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına  (çift ana dal programları hariç olmak üzere)kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendisi tarafından karşılanır.  İkinci bir yükseköğretim programı olarak üniversitemizde kayıtlı olan öğrencilerimizin katkı payı ödemeleri gerekmektedir.

Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içerisinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri kabul edilmeyenler, ilgili dönem için ders kaydı yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencilerimiz katkı payı veya öğrenim ücretlerini, ders kaydı yenileme süresince Halk Bankası şubelerinden yada  www.halkbank.com.tr internet bankacılığı üzerinden  ödeyebilirler. Öğrencilerimiz ödemelerini https://harc.hitit.edu.tr/Odeme.aspx adresinden kredi kartı ile de yapabileceklerdir.

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin çocukları ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malullerin çocuklarından, İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlardan şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından; yaş sınırlaması olmaksızın öğrenim ücreti alınmaz.

5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 30/03/2013 tarihli 28603 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları hakkında Yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair raporu kayıtlı olduğu birime sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından engellilik oranında indirim yapılır.

NOT: 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı alınmadığından, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri geçerli olup, Alınacak olan Bakanlar Kurulu Kararı’nda,  Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerinde fark oluşması halinde,2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde mahsup/tahsil edilecektir.

Kredi Kartı ile Ödeme

Öğrencilerimiz, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinde Uzaktan Eğitimi tercih edenlerin HUZEM ücretlerini, Katkı Payı ve İkinci Öğretim Öğrenim Ücretini Halk Bankası şubelerine gitmeden kredi kartı ile ödeyebileceklerdir. https://harc.hitit.edu.tr/Odeme.aspx adresinden Okul numarası ve TC numarası ile sorgulama yaparak öğrenci adına tahakkuk etmiş olan miktarı, kredi kartı ile ödeme yapabilecekler ve ders kayıt işlemlerine devam edebileceklerdir.

Halk Bank İnternet Şubesi Hesabı olan öğrencilerimiz www.halkbank.com.tr internet şubesindeki diğer ödemeler menüsü altındaki eğitim ödemeleri seçeneğinden de ödeme yapabilirler.

 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

EĞİTİM BİRİMİNİN ADI

NORMAL ÖĞRETİM

İKİNCİ ÖĞRETİM

1.TAKSİT

2.TAKSİT

1.TAKSİT

2.TAKSİT

Mühendislik Fakültesi

193,50

193,50

764,50

764,50

Fen Edebiyat Fakültesi   (Fen Programları)

142

142

640,50

640,50

Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal Programları)

142

142

481

481

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

156,5

156,5

577,50

577,50

İlahiyat Fakültesi

142

142

513,50

513,50

Spor Bilimleri Fakültesi

142

142

513,50

513,50

Tıp Fakültesi

295,50

295,50

 

 

Sağlık Yüksekokulu

95

95

577,50

577,50

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

95

95

577,50

577,50

Meslek Yüksekokulları

95

95

385

385

Uluslararası Öğrenciler (Lisans)

500

500

800

800

Uluslararası Öğrenciler (Önlisans)

250

250

400

400

 

Öğrencilerimize ve ilgililere önemle duyurulur.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Kayıt Esasları için tıklayınız.

Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim – Öğretim  ve Sınav Yönetmeliği için tıklayınız.