Duyurular

Öğrencilerimiz katkı payı veya öğrenim ücretlerini 24 Ocak 2017 tarihinden itibaren Halk Bankası şubelerinden ya da  www.halkbank.com.tr internet şubesinden (Diğer ödemeler-Eğitim Ödemeleri seçeneğinden) ödeyebilirler.

Öğrencilerin,katkı payını ya da öğrenim ücretini ödemesi sırasında sadece Okul Numaralarını belirtmeleri yeterlidir. Öğrenim ücretlerinin tahakkuk ve tahsilat bilgilerine, HUBİS sistemi Öğrenci Sayfasından, Genel İşlemler/Harç Bilgileri bölümünden erişilmektedir.

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden birinci öğretim öğrencilerinden (süresinde mezun olamayan, İkinci bir yükseköğretim programına kaydı bulunanlar ve vakıf üniversitelerinden yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler hariç) öğrenci katkı payı alınmayacaktır.

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin çocukları ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malullerin çocuklarından, İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlardan şeref aylığı alanların çocuklarından öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmayacaktır.

Öğrencilerin ödeyecekleri katkı payı/öğrenim ücretleri şu şekildedir:


2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

EĞİTİM BİRİMİNİN ADI

NORMAL ÖĞRETİM

İKİNCİ ÖĞRETİM

1.TAKSİT

2.TAKSİT

1.TAKSİT

2.TAKSİT

Mühendislik Fakültesi

193,50

193,50

764,50

764,50

Fen Edebiyat Fakültesi(Fen Programları)

142

142

640,50

640,50

Fen Edebiyat Fakültesi(Sosyal Programları)

142

142

481

481

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

156,50

156,50

577,50

577,50

İlahiyat Fakültesi

142

142

513,50

513,50

Sağlık Yüksekokulu

95

95

577,50

577,50

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

95

95

577,50

577,50

Meslek Yüksekokulları

95

95

385

385

Uluslararası Öğrenciler(Lisans)

500

500

800

800

Uluslararası Öğrenciler(Önlisans)

250

250

400

400