Duyurular

Yatay Geçişbaşvuruları, Genel Not Ortalaması ve Merkezi YerleştirmePuanı ile olmak üzere iki türlü yapılmaktadır.

1) 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı BaharDönemi Önlisans Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuruları

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında genelnot ortalaması esas alınmak suretiyle yapılacak başvurular, online olarak www.kayit.hitit.edu.tr adresindenyapılacaktır. 

Başvurular 09-22 Ocak 2017 tarihleriarasında yapılması gerekmektedir. 

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı YatayGeçiş Başvuru Takvimi ve Koşulları için tıklayınız.

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı YatayGeçiş Kontenjanları için tıklayınız.

 

2) 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı BaharDönemi Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuruları

Merkezi Yerleştirme Puanı esas alınmaksuretiyle yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin ÖSYS yerleştirme puanının,geçiş yapmak istediği programın yerleştirildiği yıldaki puan türünden olması vepuanının ilgili programın puanına eşit ya da ondan yüksek olması gerekir. 

Başvurular, 09-22 Ocak 2017 tarihleriarasında online olarak www.kayit.hitit.edu.tr adresinden yapılacaktır.

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı BaharDönemi Yatay Geçiş Başvuru Takvimi için tıklayınız.

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı BaharDönemi Merkezi Yerleştirme Puanları için tıklayınız. 

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı BaharDönemi Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.


YükseköğretimKurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkinYönetmelik hükümleri uyarınca kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş işlemleridevam etmekte olup, adı geçen yönetmeliğin Ek Madde-1'i uyarınca yapılacakyatay geçişlerde uygulanacak esaslara ilişkin 08.07.2014 tarihli YükseköğretimYürütme Kurulu toplantısında alınan karar için tıklayınız.


Gerekli Belgeler

1- Nüfus Cüzdan fotokopisi,

2- ÖSYS Sonuç Belgesi,

3- Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan ÖğrenciBelgesi, 

4- Onaylı transkript, 

5- Disiplin cezası almadığına ilişkinbelge,

6- Geldiği yükseköğretim kurumundauygulanmakta olan öğretim planının onaylı (ders içeriği) örneği,

7- Not Dönüşüm Tablosu, 

8- Yükseköğretim KurumlarındaÖnlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkinYönetmeliğinin Ek Madde-1 kapsamında daha önce yatay geçiş yapmadığına ilişkinkayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınacak belge.