Duyurular

YükseköğretimKurulu, 23/07/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 KararSayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun HükmündeKararname” nin 2. maddesinin (1) inci fıkrasına istinaden yükseköğretimkurumlarına merkezi yerleştirme sonucunda kayıt yaptıranların, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında ödenecekücretlerin belirlenmesi ve ödenmesine ilişkin süreçleri belirlemiştir. İlgilikararı içeren 29/11/2016 tarih ve 75483 sayılı resmi yazı yükseköğretimkurumlarına iletilmiş olup, YÖK’ün resmi web sitesinde de açıklamayayımlanmıştır.

YÖK’ünKararına istinaden, 667 Sayılı KHK kapsamında Üniversitemize ÖSYM tarafındanyerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilerimizin;

2016-2017eğitim öğretim yılı güz dönemi öğrenci kayıtlarının tamamlanmış olması sebebiile sadece bu dönem için, Ekim Kasım ve Aralık aylarına ait ilk üç taksitintamamı en geç 20 Aralık 2016tarihine kadar, kalan diğer 6 taksit ise Ocak ayından başlamak ve Haziran ayıdahil olmak üzere her ayın en geç20’sine kadar aşağıda belirtilen hesap numarasına ödeme yapmalarıgerekmektedir.

Üniversitemizekayıtlı olan ve ilgili KHK kapsamında, başka bir yükseköğretim kurumunda özelöğrenci statüsünde eğitimine devam edenler öğrenim ücretini üniversitemizeödeyeceklerdir.

Banka ve Hesap Numarası

HalkbankÇorum Şubesi (0312)

Hesap No        : 06000121

IBAN NO         : TR76 0001 2009 3120 0006 0001 21

 

İlgililere önemle duyurulur.


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın ÖğrenimÜcretlerine İlişkin yazısı için tıklayınız

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın ÖğrenimÜcretlerine İlişkin Açıklaması için tıklayınız

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın BelirlediğiÖğrenim Ücretleri için tıklayınız

667 KHK Kapsamında Üniversitemize Kayıt OlanÖğrenciler ve Öğrenim Ücretleri için tıklayınız

 

Hitit ÜniversitesiRektörlüğü